Seadused

Ametiühingute seadus
Töötajate usaldusisiku seadus
Kollektiivlepingu seadus
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus
ESTLEX
Riigi Teataja
EL õigusaktid